top of page

RECORDED PHOTO &VIDEO RELEASE FORM

This waiver asks that you understand and agree with the following: The recorded videos and class presentations in this course are not intended for public viewing but there may be circumstances in which people outside this course will be able to watch them (e.g. someone watching over the shoulder of a student viewing a recording, a student’s improperly sharing links etc). I hereby authorize Amalia Bhalli Academy and those acting pursuant to its authority a nonexclusive grant to:


(a)Record my likeness and voice on video, audio, photographic, digital, electronic, online formats, or on any and all other media.

(b)Use my name in connection with these recordings if deemed appropriate

(c)Use, reproduce, publish, republish, exhibit, edit, modify, or distribute, in whole or in part, these recordings in all media without compensation for any purpose that Amalia Bhalli Academy, and those acting pursuant to its authority, deem appropriate for classroom learning. These recordings may appear in a variety of formats and media now available to Amalia Bhalli Academy and that may be available in the future (e.g. videos, DVD, Internet, mobile, digital).


I hereby release Amalia Bhalli Academy and those acting pursuant to its authority from liability, claims, and demands for any violation of any personal or proprietary right I may have in connection with such use, including any and all claims for libel, defamation and/or invasion of privacy. I understand that all such recordings, in whatever medium, shall remain the property of Amalia Bhalli Academy. I have read and fully understand the terms of this release.

FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT ÎNREGISTRARE FOTO & VIDEO

 

Prezentul document vă cere să înțelegeți și să fiți de acord cu următoarele: Videoclipurile înregistrate și prezentările de clasă din acest curs nu sunt destinate vizionarii publice, dar pot exista circumstanțe în care persoane din afara acestui curs le vor putea viziona (de exemplu, cineva care privește peste umărul unui student care vizionează o înregistrare, partajarea necorespunzătoare a link-urilor de către un student etc). Prin prezenta, autorizez Academia Amalia Bhalli și cei care acționează în conformitate cu autoritatea sa dreptul neexclusiv de a:

 

(a) Înregistra înfățișarea și vocea mea în format video, audio, foto, digital, electronic, online sau pe orice alt tip de suport media.

(b) Folosi numele meu în legătură cu aceste înregistrări, dacă se consideră adecvat.

(c) Utiliza, reproduce, publica, republica, expune, edita, modifica sau distribui, în întregime sau parțial, înregistrările menționate mai sus, fără compensare, pentru orice scop pe care Academia Amalia Bhalli și cei care acționează în conformitate cu autoritatea sa îl consideră adecvat pentru învățarea la clasă. Aceste înregistrări pot apărea într-o varietate de formate și medii, disponibile în prezent Academiei Amalia Bhalli și care pot fi disponibile în viitor (de exemplu videoclipuri, DVD, Internet, mobil, digital).

 

Prin prezenta, exonerez Academia Amalia Bhalli și cei care acționează în temeiul autorității sale de orice răspundere, și renunț la orice pretenții și cereri pentru orice încălcare a oricărui drept personal sau de proprietate pe care îl pot avea în legătură cu o astfel de utilizare, inclusiv orice și toate revendicările pentru calomnie, defăimare și/sau încălcarea vieții private. Înțeleg că toate înregistrările de acest tip, indiferent de format, vor rămâne proprietatea Academiei Amalia Bhalli. Confirm că am citit și am înțeles pe deplin termenii prezentului document.

bottom of page